Privacybeleid

Persoonlijke gegevens / GDPR-wetgeving:

 KORTOM:  NV Figaro Fashion zal uw privé gegevens gebruiken om uw bestelling te verwerken en te verzenden. Deze gegevens worden verder niet gebruikt voor reclamedoeleinden en worden niet doorgegeven aan derden! Uw privacy is voor ons van primair belang. Wil u graag op de hoogte blijven van onze collecties, akties, evenementen en dergelijke, dan raden wij u aan om ons te volgen op social media: Facebook en/of Instagram


De online winkel van Figaro Fashion verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Figaro Fashion zal uw persoonsgegevens verwerken.

2. De contact & bedrijfsgegevens van Figaro Fashion zijn: email: figarofashion87@gmail.com Tel: 09/231.44.04 of adres: Hundelgemsesteenweg 87 9820 Merelbeke. BTW 0429 397 620

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. Figaro Fashion verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel van Figaro Fashion is gemaakt.

2. Figaro Fashion verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. Figaro Fashion verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt, zullen niet worden overgezet naar andere landen of doorgegeven worden aan derden.

Doel van de gegevensverwerking

Figaro Fashion verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de webshop van Figaro Fashion in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is 

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Figaro Fashion.

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. Figaro Fashion slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Figaro Fashion en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. Figaro Fashion moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van Figaro Fashion. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Figaro Fashion en Klant.

Onderaannemers van Figaro Fashion zijn:

  • Webnode 
  • Bpost
  • Google Analytics 

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: Figaro Fashion, Hundelgemsesteenweg 87, 9820 Merelbeke of figarofashion87@gmail.com

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. Figaro Fashion verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. Figaro Fashion heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de webshop van Figaro Fashion bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. Figaro Fashion kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 1 januari 2019